This is an example of a HTML caption with a link.
:::
學務 陳少山 - 學務 | 2024-02-21 | 點閱數: 5203
112學年度春日國小交通安全教育訪視及輔導資料​​

 

連結位址如下

※ 分別點選以下圖檔即可連結至相關資料 

 

link to https://drive.google.com/drive/folders/1B4PQbCpxql5BcL43y9_6on6sYwdAwN7_?usp=sharing

link to https://drive.google.com/drive/folders/1AkGlkkcoJlh5XAEOtGoLj6dKiLbT24A4?usp=sharing

link to https://drive.google.com/drive/folders/1Anhzyx_TUvWEgOOZMFrhoGn1720U83oZ?usp=sharing

link to https://drive.google.com/drive/folders/1AriyLFhiZZHpRAu9yLAfHvvk92flX8ga?usp=sharing

link to https://drive.google.com/drive/folders/1At0ajfQQXmo4vsWaOnSqg0zKAa0WfqCd?usp=sharing

link to https://drive.google.com/drive/folders/1MZL6zAfUkwWU8Asp1ALsOWF8dYarMkkg?usp=sharin


link to https://drive.google.com/drive/folders/1MZL6zAfUkwWU8Asp1ALsOWF8dYarMkkg?usp=sharin


link to https://drive.google.com/drive/folders/1MZL6zAfUkwWU8Asp1ALsOWF8dYarMkkg?usp=sharin

 

g

 

縣府委員當天訪視活動照片

link to https://photos.google.com/u/3/share/AF1QipNWGVwrv0QxLdN5GIye3bBlZeWeOIxBsrLiTrLLswahSEzz-fKZP5pj8n-x1l_2sg?key=Qm5hQ0ZQdnZpNHhzOXY4ZnpMR3JnTjlqdGFuZ3JB

link to https://www.czips.hlc.edu.tw/modules/tad_gphotos/index.php?album_sn=196

 

 

link to https://www.czips.hlc.edu.tw/modules/tad_gphotos/index.php?album_sn=196

 

 

 

 

113年度精進計畫改善本校輔導交通安全教育作為計畫

 

改善校園通學環境與情境情境佈置,內容涵蓋:

  1. 校園內交通安全路況認知
  2. 交通工具安全搭乘
  3. 校園危險區域標示情境教育主題
  4. 舖設雙語化交通標誌語交通安全教育知識
  5. 強化交安五大守則

link to https://www.czips.hlc.edu.tw/modules/tad_gphotos/index.php?album_sn=196

 to https://drive.google.com/drive/folders/1MZL6zAfUkwWU8Asp1ALsOWF8dYarMkkg?usp=sharing

:::

重要記事

畢業典禮預演
蘭亭大會全國賽

成語隨時背

ㄆㄠ    ㄓㄨㄢ    ㄧㄣ ˇ ˋ
比喻先以自己粗陋的見解或行動來引發別人美好的言論或行為。謙稱自己率先做事。

隨機小語

堅決的信心,能使平凡的人,成就不平凡的事。

佚名

線上會員

5人線上 (4人在瀏覽最新消息)

會員: 0

訪客: 5

更多…